Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.1- SATICI

MADDE 1 – TARAFLAR

Muhammed Uzar
Anafartalar Cd. No:96/608 Konak Mh. Konak İzmir
Tel : 0850 840 70 65
Email : info@bilgesem.com

1.2- ALICI

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu sözleşmenin konusu, aşağıda nitelikleri, miktarı ve satış fiyatı belirlenen ürün ile ilgili olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin açıklamasıdır.
MADDE 3 – ÜRÜN BİLGİLERİ:
İşbu Mesafeli Sözleşme konusu ürüne; ürünün satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir. Ürünün özelliğine göre, 2 çeşit teslimat söz konusudur.
3a- Dijital olarak indirilen ürünlerde, ödeme yapıldıktan hemen sonra, ürünü indirebileceğiniz sayfaya otomatik olarak yönlendirilirsiniz. Otomatik olarak yönlendirildiğiniz sayfada, ürün indirme linkini tıkladığınızda ürünü bilgisayarınıza indirebileceksiniz. Ürünü indirdiğinizde teslimat tamamlanmış sayılacaktır. Üyelik gerektiren ürünlerde ise, ödemenizi gerçekleştirdikten sonra en geç 8 saat içinde üyelik bilgileriniz, sisteme bırakmış olduğunuz mail adresinize gönderilecektir. Bu bilgilerle eğitim setini aldığınız gibi üye girişinizi gerçekleştirebilirsiniz. (Bu teslimat şekli sadece eğitim kategorisindeki ürünleri içerir.)
3b- Fiziksel olarak gönderilen kargolanabilir ürünler, ürün sipariş tarihinden  sonraki en geç 7 gün içerisinde tarafınıza ulaştırılır.
Ürün Adı: DEĞİŞKEN
Ürün Miktarı (adet): 1
Satış Fiyatı (KDV dâhil): DEĞİŞKEN TL
MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1. ALICI, Madde 3´de belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat şekline ilişkin bilgileri okuduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce, gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
4.2. SATICI, işbu sözleşme konusu ürünün sağlam, noksansız, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslimatının yapılmasından sorumludur.
4.3. TARAFLAR, işbu sözleşme şartlarının yanı sıra, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.
4.4. İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, ALICI ve SATICI tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.
MADDE 5 – CAYMA HAKKI :
5.1 Alıcı, işbu Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içerisinde, işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı´nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde Satıcı´ya bildirimde bulunması şarttır.
5.2 Taraflar Mesafeli Satışa Dair Yönetmelik´in 7/4 gereğince aşağıdaki hallerde cayma hakkının kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler;
a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri;
b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Tüketicinin/Alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tüketici/Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
e) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye/Alıcı´ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
5.3 Alıcı cayma hakkını kullanması hâlinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.
MADDE – 6 YETKILI MAHKEME:
İş bu sözleşmeye dair çıkacak ihtilaflarda, her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI veya SATICI´nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise, İzmir Tüketici Mahkemeleri yetkisizdir. İşbu sözleşme 03-02-2023 tarihinde kurulmuştur.

Item added to cart.
0 items -  0